Klachten en/of Second Opinion

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden neem dan alstublieft contact op via telefoon, e-mail of schrijf een brief. Ik sta altijd open voor opmerkingen of suggesties. Ook ben ik altijd bereidt om luisteren, uitleg te geven of mee te denken bij knelpunten.

Ook als u het inhoudelijk niet eens bent met een advies hoor ik dat graag. Komen we er inhoudelijk niet uit dan heeft u de mogelijkheid om een deskundigen oordeel bij het UWV te vragen of een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Zie onderstaande links.

Als wij er samen niet uitkomen heeft u de mogelijkheid om een klachten in te dienen. Zie onderstaande klachten procedure.

Deskundigen Oordeel UWV

Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion

Verkorte klachtenprocedure