Diensten

 • Verzuimbegeleiding
  Adequate advisering in overleg met alle betrokkenen conform de wet verbetering poortwachter.
 • Arbeidsomstandighedenspreekuur
  Bij vragen over of problemen in de relatie tussen gezondheid en werk en vice versa.
 • PAGO
  Periodiek monitoren van de gezondheid bij risicovolle functies.
 • Advisering
  Betreffende verzuimbeleid en of arbeidsomstandigheden.
 • Keuringen
  • Aanstellingskeuringen 
  • Rijbewijskeuringen 
  • Veiligheidskeuringen 
  • Acceptatiekeuringen
Spreekkamer