CV

Curriculum Vitae:

drs. F.A. Loogman
Bedrijfsarts
Geb. datum: 12 december 1964

 • Opleidingen:
  • Atheneum B: Niels Stensen College Utrecht 1983
  • Geneeskunde Universiteit van Utrecht november 1992
  • Opleiding tot bedrijfsarts Corvu 1995- Dec 2004
  • Diverse bij/nascholingen:
  • Herregistratie december 2019
 • Werkervaring:
  • November 1992: Verzekeringsgeneeskundige bij Detam
  • Januari 1994: Overgang naar Detam Arbo (later over gegaan naar Commit en inmiddels Zorg van de Zaak). Werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg voor grotere bedrijven in de detailhandel. Sedert januari 2001 werkzaam bij een Hoge School.
  • Tijdelijk van april 2002 tot juli 2003: als senior arts vakinhoudelijke aansturing gegeven aan 12 bedrijfsartsen en 8 consulenten. Hierbij de implementatie van de wet verbetering poortwachter en het werkhervattingsproces bij Commit begeleid.
  • In het kader van het arbo-convenant voor de kappersbranche advisering aan werkgevers- en werknemersorganisaties en het ministerie.
  • April 2004 t/m oktober 2004: werkzaam bij Arbo Unie voor de Nederlandse Spoorwegen
  • Medische beoordeling en begeleiding van zelfstandigen voor verzekeringsmaatschappijen
  • April 2005: Zelfstandige bedrijfsarts
 • Deskundigheidsbevordering:
  • Organiseren ICT (Intercollegiale Toetsing 
  • Verzorgen nascholing voor bedrijfsartsen  
  • Visitatie afgerond 2019