Home Site Map Contact

Diensten

 

Home
Verzuimbegeleiding
Arbeidsomstandighedenspreekuur
PAGO
Advisering
Keuringen 

  

 
Verzuimbegeleiding

Adequate advisering in overleg met alle betrokkenen conform de wet verbetering poortwachter.  

Arbeidsomstandighedenspreekuur 

Bij vragen over of problemen in de relatie tussen gezondheid en werk en vice versa.

PAGO

Periodiek monitoren van de gezondheid bij risicovolle functies.

Advisering

Betreffende verzuimbeleid en of arbeidsomstandigheden.

Keuringen

Aanstellingskeuringen
Rijbewijskeuringen
Veiligheidskeuringen
Acceptatiekeuringen

 
Als u wilt dat ik contact opneem of als u vragen of opmerkingen heeft betreffende deze website dan wel de dienstverlening verzoek ik u een e-mail te sturen aan
FALoogman@cs.com
Laatste wijziging: 04 december 2014