Home Up Site Map Contact

Keuringen

 

Home
Up 

  

Aanstellingskeuringen: 
Bij risicovolle functies bestaat er de mogelijkheid om voor de indiensttreding kandidaten te onderzoeken op risico's voor hun gezondheid. Dit conform de geldende wettelijke regels en richtlijnen. Het betreft dus geen keuring op risico's van ziekteverzuim. Naast de aanstellingkeuring kan er ook een intredeonderzoek plaatsvinden dat vooral gezien moet worden als een nulmeting voor toekomstige medische onderzoeken (PAGO's). Aan intredeonderzoek mogen geen arbeidsrechtelijke consequenties verbonden zijn.  

Rijbewijskeuringen:
Personen met een groot rijbewijs en ouderen moeten bij het verlengen van hun rijbewijs een  medische verklaring van het CBR overleggen. Deze mag niet worden afgegeven door de eigen huisarts. Deze keuring kan op aanvraag worden verricht. 

Veiligheidskeuringen:
Voor sommige risicofuncties gelden wettelijke bepalingen ten aanzien van de medisch geschiktheid (buschauffeurs, machinisten, etc). Keuringen kunnen op aanvraag georganiseerd worden. 

Acceptatiekeuringen:
Met een aantal verzekeringsmaatschappijen zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van acceptatiekeuringen en medische beoordelingen. 

Voornaamste kenmerken en voordelen.

Maatwerk gericht op de gezondheidsrisico's in de functie of eisen aan de medische geschiktheid. 
 
Als u wilt dat ik contact opneem of als u vragen of opmerkingen heeft betreffende deze website dan wel de dienstverlening verzoek ik u een e-mail te sturen aan
FALoogman@cs.com
Laatste wijziging: 04 december 2014