Home Up Site Map Contact

Advisering

 

Home
Up 

  

Structurele aanpak van verzuim of arbeidsomstandigheden vraagt om een procesmatige aanpak die wordt ingebed in uw organisatie. 

Voor verzuimbeleid begint dit met het opzetten van een beleid en het verdelen van taken en verantwoordelijkheden in overleg met OR of werknemersvertegenwoordiging. Leidinggevenden worden zo nodig getraind voor hun taken en de medewerkers worden ge´nformeerd over de afspraken. Na de implementatie volgt de uitvoering, monitoring van de afspraken en worden de ontwikkelingen van de verzuimcijfers periodiek gevolgd. Zo nodig volgt bijstelling van het beleid. 

Voor de aanpak van arbeidsomstandigheden start het proces bij het vaststellen van de doelen. Daarna wordt de huidige situatie in kaart gebracht (RI&E). Op basis van de inventarisatie en weging van de risico's wordt een plan van aanpak gemaakt. Hieraan wordt een tijdspad gekoppeld en volgt de uitvoering. Na de uitvoering volgt het meten van de effecten (PAGO) en zo nodig bijstelling van het beleid. 

Zoals hierboven weergegeven is het proces eigenlijk vrij eenvoudig maar de uitvoering valt voor bedrijven niet altijd mee. Daarvoor wordt waar nodig en afhankelijk van uw behoefte de inzet van deskundigen zoals ikzelf (bedrijfsarts) of anderen (veiligheidsdeskundige, arbeidshygiŰnist, organisatiepsycholoog) georganiseerd.   

Voornaamste kenmerken en voordelen

Beleidsmatige aanpak van verzuim en arbeidsomstandigheden.
Structurele werkwijzen en waar nodig inschakelen van deskundigen.
Maatwerk op afspraak.
 
Als u wilt dat ik contact opneem of als u vragen of opmerkingen heeft betreffende deze website dan wel de dienstverlening verzoek ik u een e-mail te sturen aan
FALoogman@cs.com
Laatste wijziging: 04 december 2014