Home Up Site Map Contact

PAGO

 

Home
Up 

  

Het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek heeft als doel om bij werknemers in risicovolle functies vroege gezondheidseffecten op te sporen  om zonodig aanpassingen te realiseren in de arbeidsomstandigheden en of blootstelling om verdere gezondheidsschade te voorkomen. 

Om een PAGO uit te kunnen voeren is dus een goed inzicht in de risico's per functie noodzakelijk (RI&E) om aansluitend gericht naar vroege gezondheidseffecten te kunnen zoeken. Een PAGO bestaat meestal uit gerichte vragenlijsten met zo nodig aanvullend biometrisch onderzoek.

Verslaglegging vindt plaats naar de individuele werknemer en kan bij groepen werknemers (>15 medewerkers) ook op groepsniveau plaatsvinden. 

Voornaamste kenmerken en voordelen.

Opsporen van vroege gezondheidseffecten.
Beperking van uiteindelijke gezondheidsschade door het zo nodig aanpassen van het beleid en blootstelling.
Maatwerk op basis van de risico's per functie. 
Bij groepsrapport: Evaluatie van het gevoerde arbeidsomstandigheden beleid.
 
Als u wilt dat ik contact opneem of als u vragen of opmerkingen heeft betreffende deze website dan wel de dienstverlening verzoek ik u een e-mail te sturen aan
FALoogman@cs.com
Laatste wijziging: 04 december 2014