Home Site Map Contact

CV

 

Home 

  

Curriculum Vitae:

drs. F.A. Loogman
Bedrijfsarts
Geb. datum: 12 december 1964

Opleidingen:

        Atheneum B: Niels Stensen College Utrecht 1983

        Geneeskunde Universiteit van Utrecht november 1992

        Opleiding tot bedrijfsarts Corvu 1995- Dec 2004

        Diverse bij/nascholingen: oa psychische diagnostiek, richtlijn psychische klachten, astma en copd, ECG-interpretatie, formats UWV, FML, begeleiding onder poortwachter, asbest en longziekte, training verzuimprojecten, hanteren agressie, PAGO training en ICT.

        Visitatie 2014

        Herregistratie december 2014

 Werkervaring:

        November 1992: Verzekeringsgeneeskundige bij Detam

        Januari 1994: Overgang naar Detam Arbo (nu inmiddels Commit). Werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg voor grotere bedrijven in de detailhandel. Sedert januari 2001 werkzaam bij een Hoge School.

        Tijdelijk van april 2002 tot juli 2003: als senior arts vakinhoudelijke aansturing gegeven aan 12 bedrijfsartsen en 8 consulenten. Hierbij de implementatie van de wet verbetering poortwachter en het werkhervattingsproces bij Commit begeleid.

        In het kader van het arbo-convenant voor de kappersbranche advisering aan werkgevers- en werknemersorganisaties en het ministerie.

        April 2004 t/m oktober 2004: werkzaam bij Arbo Unie voor de Nederlandse Spoorwegen

       Medische beoordeling en begeleiding van zelfstandigen voor verzekeringsmaatschappijen

      April 2005: Zelfstandige bedrijfsarts

 

Als u wilt dat ik contact opneem of als u vragen of opmerkingen heeft betreffende deze website dan wel de dienstverlening verzoek ik u een e-mail te sturen aan
FALoogman@cs.com
Laatste wijziging: 04 december 2014